Adopta els que ningú vol

Coneix els animals que ningú vol:

Aquests animals són tots aquells que, per diferents motius, tenen molt difícil que algú els vulgui adoptar. El grup dels que 'ningú no vol' l'hem subdividit en 4 grups per diferenciar les raons per les quals és necessari facilitar la seva adopció i buscar mesures que ens ajudin en el seu manteniment i en les atencions que necessiten durant la seva estada al refugi que, en alguns casos, arriba a ser d'anys...
 
1) Grup dels 'invisibles': Són gats i gossos que ja són grans, o bé tenen algún problema de salut o algún defecte físic, o problemes de comportament lleu o, senzillament, sense cap raó aparent, fa més de 4 mesos que esperen adopció.  L'adopció de tots aquests animals té un cost de només 30€, i els serveis veterinaris que puguin necessitar de per vida seran a preu reduït a les nostres instal·lacions. Si algun d'aquests animals surt del nostre refugi amb una malatia, el seu tractament és al nostre càrrec.
 
2) Grup dels Gpp's (Gossos Potencialment Perillosos): Els gossos d'aquestes races ho tenen molt complicat per trobar una família degut a la seva mala fama i a les dificultats que es posen a nivell legal per adoptar-los (cost de la llicència, assegurances...). Per facilitar a aquests fantàstics gossos que puguin trobar una llar, a la nostra protectora la seva adopció és a cost zero, i els serveis veterinaris que puguin necessitar de per vida són a preus reduïts a les nostres instal·lacions. A més, hem establert un conveni amb dos centres mèdics, un a Mataró i l'altre a Barcelona, aconseguint que el cost del psicotècnic  tingui un preu màxim de 30€, així com 2 anys d'assegurança de responsabilitat civil gratuïta. Podeu entrar en aquest enllaç per saber més detalls sobre el cost de les llicències a diferents municipis: Cost Llicència GPP's
 
3) Grans Animals per a Grans Persones: Gossos de mida gran i edat avançada, així com gats ja vellets. L'adopció d'aquests animals és gratuïta, i tant l'alimentació com els serveis veterinaris que puguin necessitar de per vida serà a càrrec de la nostra protectora i a les nostres instal·lacions.
 
4) Els Animals Vincles: Són tots aquells animals que tenen problemes greus de comportament degut al seu passat. Són animals que tenen motla por i necessiten ajuda de professionals per ajudar-los a superar el seu estat i puguin arribar a tenir una vida feliç. L'adopció d'aquests animals és gratuïta, els serveis veterinaris que necessitin de per vida seran a preus reduïts a les nostres instal·lacions, i tindran suport per comportament post-adopció.