Micropadrins

Des de l'spAm no parem de buscar maneres d'ajudar als animals que més ho necessiten.

Hi ha molts animals que per la seva avançada edat, perquè estan malalts o perquè tenen algun problema físic o de comportament, passen anys als nostres refugis. Només amb molta sort, arriba algú que els hi dóna una oportunitat. Són animals que ningú no veu. La campanya de microapadrinaments és una manera de fer-los visibles i d'ajudar al seu manteniment.

Dóna 1€ al mes

Microapadrinar és una acció fàcil, segura i a l'abast de tothom per ajudar als animals més desafavorits. Si som molts, només amb 1€ al mes podem aconseguir millores increïbles per als animals que ningú no veu. 1€ al mes no és molt, però amb la unió de tots podem canviar-ho tot. No hi ha opció a poder donar més perquè no suposi un esforç econòmic per vosaltres. Si uns quants del nostres seguidors us feu micropadrins, 1€ serà suficient per millorar la vida dels animals que ningú no veu.

Micropadrins i padrins

Ser micropadrí no és incompatible amb ser padrí, però no és el mateix. Ser padrí d'un animal, a més del suport econòmic que suposa, comporta una proximitat i coneixement directe de l'animal apadrinat. I això vol dir temps, dedicació, proximitat. Ser micropadrí no porta associat visitar l'animal sovint, estar amb ell, jugar, passejar-lo i establir-hi veritables vincles afectius. És una opció per gent que vol ajudar però no té prou temps o viu lluny dels centres i que es basa en allò que la unió fa la força.

Sigues gran: Fest-te micropadrí!