Adopta els que ningú vol

Coneix els animals que ningú vol:

Aquests animals són tots aquells que, per diferents motius, tenen molt difícil que algú els vulgui adoptar. El grup dels que 'ningú no vol' l'hem subdividit en 3 grups per diferenciar les raons per les quals és necessari facilitar la seva adopció i buscar mesures que ens ajudin en el seu manteniment i en les atencions que necessiten durant la seva estada al refugi que, en alguns casos, arriba a ser d'anys...
 
1) Grup dels 'invisibles': Són gats i gossos que ja són molt grans o bé tenen algún problema de salut greu. L'adopció de tots aquests animals té un cost de només 30€, i els serveis veterinaris que puguin necessitar de per vida seran a preu reduït a les nostres instal·lacions. 
 
2) Grup dels Gpp's (Gossos Potencialment Perillosos): Els gossos d'aquestes races ho tenen molt complicat per trobar una família degut a la seva mala fama i a les dificultats que es posen a nivell legal per adoptar-los (cost de la llicència, assegurances...). Per facilitar a aquests fantàstics gossos que puguin trobar una llar, a la nostra protectora la seva adopció només té un cost de 30€ en concepte de xip, i els serveis veterinaris que puguin necessitar de per vida són a preus reduïts a les nostres instal·lacions. A més, hem establert un conveni amb dos centres mèdics, un a Mataró i l'altre a Barcelona, aconseguint que el cost del psicotècnic  tingui un preu màxim de 50€, i si viviu a Mataró, la llicència és gratuïta per un gos adoptat a la nostra protectora. Podeu entrar en aquest enllaç per saber més detalls sobre el cost de les llicències a diferents municipis: Cost Llicència GPP's
 
3) Els Animals Vincles: Són tots aquells animals que tenen problemes greus de comportament degut al seu passat. Són animals que tenen motla por i necessiten ajuda de professionals per ajudar-los a superar el seu estat i puguin arribar a tenir una vida feliç. L'adopció d'aquests animals és de només 30€ en concepte de xip, els serveis veterinaris que necessitin de per vida seran a preus reduïts a les nostres instal·lacions, i tindran suport per comportament post-adopció.