Butlletí nº 11 del voluntari

BUTLLETÍ DEL VOLUNTARIAT                           Núm. 11                    Setembre de 2018

 

Els comptes clars de l´estiu!!

 

Entre els mesos d´estiu, juny, juliol i agost, al bar de Cal Pilé s´han recaptat un total de 1.660,49 €, dels quals, 585 € corresponen a donatius de padrins per sessions de modificació de conducta amb DOGGY i la resta, 1.075,49 € corresponen a captació de bar i botiga.

 

Pel que fa a despeses, s´han gastat  2.013,88 €, dels quals 1.337,50 €  s´han invertit en Doggy Time (19 Sessions de Rubic, 5 de Codorniu i 2 de seguiment de Codorniu, 13 de Coby, 24 de Poqui, 25 de Timor i 17 de Lligat);  270 € en grava per condicionar el pati dels gossos petits i part de zona d´ús intensiu de passeig i la resta, 406,38€,  en compra de begudes pel bar.

 

A data 31 d´agost de 2018, disposem de 1.963,38 € a la caixeta de Voluntariat per a destinar a noves necessitats.

 

Recordem les normes pel passeig a Cal Pilé

· Recollirem sempre el gos en la zona de terra i seguirem les indicacions de coordinadors o de cuidadors.

 

· Serem pacients: agafar els gossos pel passeig no sempre és senzill segons on estiguin ubicats o segons quins gossos estiguin solts.

 

· Si els coordinadors consideren que un determinat gos no és apropiat que el passegem, ho assumirem.

 

· El gos anirà sempre lligat i mantindrem sempre una distancia de 1m -1,5 m  entre gos i gos per evitar possibles baralles.

 

· Recollir sempre les deposicions, mantindrem net el camí i evitarem queixes dels veïnat. Recolliu les bossetes abans d’iniciar el passeig.

 

· Si sortim per Mataró, recordeu que heu de portar una ampolleta amb aigua per netejar els pipis...  i les bosses!

 

· Si el gos es GPP portarà posat el morrió i no li traurem mai durant el passeig. Recordeu que, de moment, no podem anar per la ciutat de Mataró.

 

· Evitarem aturar-nos amb el gos prop de les cases del veïnat.

 

· Farem un ús responsable dels premis. Evitarem els frankfurts. Donarem només pinso o xuxes per gossos, de bona qualitat, i sempre en poca quantitat. Cal evitar diarrees, vòmits,...

 

· En cas de no poder controlar el gos, el tornarem al refugi i parlarem amb els coordinadors.

 

· Si detectem alguna anomalia en l'animal, la comentarem amb els coordinadors i ho apuntarem en el full d’incidències. Aquesta informació és bàsica per la salut dels nostres animals.

 

· Retornarem el gos al refugi 30 minuts abans dels marges horaris indicats (de dilluns a divendres de 11 a 14'30 i de 15 a 17h // dissabtes de 11 a 14'30 i de 15 a 18h // diumenges de 11 a 14h)

 

· Acabat el passeig, el gos sempre s'entregarà a un dels coordinadors o cuidadors del refugi.

 

· Ens rentarem les mans en acabar el passeig.

 

Bon i profitós passeig!!