La leishmània en gossos

La leishmània és una malaltia parasitària transmesa per un mosquit endèmic a tot el Mediterrani (el flebòtom). La Leishmània no es transmet ni de gos a gos ni de gos a persona. És important tenir-ho en compte, perquè malgrat és cert que la leishmània existeix en persones, qui la transmet és sempre el mosquit, mai per contagi, ni entre gossos ni de gos a persona.

Els símptomes més habituals són cutanis, amb descamació de la pell del llom, al voltant dels ulls i la punta de les orelles. Però també pot afectar a òrgans interns, sobretot els ronyons.

Cal tenir present que els gossos en poden ser portadors i no emmalaltir mai, i poden tenir una bona esperança de vida si es fan controls periòdics.

El tractament més efectiu és mitjançant injeccions de glucantime i pastilles d'alopurinol. Les injeccions se solen donar durant 1 mes i les pastilles durant un mínim de 6 mesos. Pot ser que l'animal, després del procés inicial, passi llargs períodes de temps sense medicació, però una baixada de defenses o la reinfestació, poden reactivar la malaltia.

Actualment  hi ha dues vacunes, que al tractar-se d'un paràsit i no d'un virus, no n'eviten la infecció però sí que milloren la resposta immunitària del gos.

Ara per ara la millor prevenció és la desparassitació amb pipetes i collars repel·lents i, sobretot, evitar les zones humides i les hores durant les quals els mosquits piquen més (sortida i posta de sol).