Ampliació termini obres al CCAAC Barcelonès

Continuem amb els treballs d'arranjament del CCAAC que vam iniciar a finals de juliol.
 
Fins aquest moment, s'ha enderrocat el formigó dels patis, les primeres excavacions a terra i la retirada de les antigues canalitzacions de serveis.
Actualment s'està treballant en la formació de canals per la nova instal·lació elèctrica, la xarxa d'abastament d'aigua, la xarxa soterrada de clavegueram, la instal·lació informàtica i la nova llosa de formigó armat.
 
Per mantenir l'actual ritme dels treballs i complir amb els terminis previstos per l'execució d'aquesta obra i garantir la seguretat del personal i usuaris del CCAAC hem de dur a terme dues actuacions prioritàries:
 
1. Ampliar el termini de reallotjament dels gossos del CCAAC en la residència fins a la primera quinzena d'octubre.
La direcció de l'obra, de conformitat amb els tècnics comarcals i la Fundació Daina ha acordat ampliar el termini de reallotjament dels gossos del CCAAC en la residència fins a la primera quinzena d'octubre. Aquesta actuació permetrà mantenir el ritme actual dels treballs i complir amb els terminis previstos i minimitzem l'estrès que els treballs poden generar en els animals.
 
• Ampliar la necessitat de concertar cita prèvia de dilluns a divendres en el servei d'atenció al públic del CCAAC.
A partir del dijous 12 de setembre serà imprescindible concertar cita prèvia per a totes les visites al CCAAC de dilluns a diumenge. Això ens permetrà complir amb la planificació prevista pels treballs en les diferents àrees del Centre garantint la seguretat de personal i usuaris del CCAAC. Contacte: atencioanimals@barcelones.cat