Política de Privacitat

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, la SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARÓ (en endavant SPAM) informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARÓ

G58223785

Ctra. Nacional II, Km. 648, 4 - 08302 Mataró (Barcelona)

info@protectoramataro.org

Finalitat i conservació de les dades

La SPAM tractarà les teves dades amb la finalitat de:

 Gestionar les dades a les quals SPAM accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta. En cas que l'usuari només faci una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu de gestionar la resposta.

 Donar-te d’alta a la SPAM com a padrí, voluntari, adoptant o simpatitzant. Les dades es conservaran mentre duri la relació amb la SPAM i posteriorment de conformitat amb la normativa aplicable.

 Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries relacionats amb SPAM, només en cas d’acceptació. Les dades seran conservades mentre que l’interessat no exerceixi el seu dret d’oposició o revocació.

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de la Societat o a través del correu electrònic: info@protectoramataro.org.

Així mateix l’usuari té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas d’incompliment per part de la Societat.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que SPAM no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, SPAM quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a SPAM han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades SPAM?

SPAM informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

SPAM disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenen les xarxes socials en les que té perfil obert:

- Twitter: https://twitter.com/protemataro

- Facebook: http://www.facebook.com/protectoramataro

- Instagram: https://www.instagram.com/protectoramataro/