Què és la leucèmia felina

 

El virus de la leucèmia felina s'excreta per totes les secrecions corporals, i es contagia entre gats per un contacte directe repetit. La concentració més gran de virus es presenta a la saliva i per tant es dissemina fàcilment per hàbits com són el llepat, compartir menjadores i abeuradors o mossegades. Es un virus específic felí i per tant no hi ha risc de contagi a persones.

Els gats Felv+ (positius en leucèmia felina) poden presentar infeccions recurrents, anèmies greus, certs tipus de càncer i diferents quadres clínics en funció del sistema afectat.
No tots els gats exposats al virus queden infectats de forma permanent. Alguns animals aconsegueixen controlar i eliminar el virusGeneralment, la resta quedaran infectats de per vida i després d'un període asimptomàtic més o menys llarg acabaran desenvolupant la malaltia.

Els gats Felv + solen tenir una esperança de vida curta ( mesos o alguns anys), com a mitjana uns 4 anys d'ençà que s'han infectat. És important mantenir aquests gats dins de casa per evitar el contagi a altres gats i que contreguin infeccions, proporcionar-los una bona alimentació, desparasitacions internes i externes regulars i vacunacions anuals.

Existeix una vacuna de leucèmia però no és 100% eficaç. Com que no es pot oferir una protecció total i davant la gravetat de la malaltia, no s'haurien d'ajuntar mai conscientment gats positius i negatius.

L'estrès és un dels factors que pot desencadenar la malaltia, per tant un refugi no és el lloc adequat perquè visquin aquests gats, per això necessitem adoptants molt especials que vulguin donar-los una oportunitat.